Thăm dò
Thống kê truy cập
Kết quả thực hiện nhiệm vụ
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (23/12/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2022 (22/11/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022 (21/10/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 (20/09/2022)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022 (22/08/2022)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2022 (15/06/2022)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn