Thăm dò
Thống kê truy cập
Hoạt động của Trung tâm
Bản tin ngày 28/9/2020 (28/09/2020)
Icon Image

Tình hình thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2020

Bản tin ngày 03/8/2020 (03/08/2020)

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2020

Bản tin ngày 16/7/2020 (16/07/2020)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Bản tin ngày 17/12/2018 (19/06/2020)

Hoạt động của Trung tâm từ ngày 19/11/2018 đến ngày 14/12/2018
 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2018 (19/06/2020)

Báo cáo số 23-BC/ĐU của Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2018 (19/06/2020)

Báo cáo số 105/BC-TTPTQNĐ ngày 12/10/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (19/06/2020)

Báo cáo số 108/BC-TTPTQNĐ ngày 22/10/2018 của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Liên kết web
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn