Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh bạ thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Màu chữ Cỡ chữ
Danh bạ thư điện tử
Đơn vị Điện thoại Địa chỉ thư điện tử Địa chỉ
Văn phòng Tỉnh ủy (0781) 3.823.720   Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Văn phòng UBND (0781) 2.240.345 vpubnd@baclieu.gov.vn Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 07813.956.528 vpdbnd@baclieu.gov.vn Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc   ubmttq@baclieu.gov.vn  
Sở Công thương   sct@baclieu.gov.vn  
Sở Giao thông vận tải   sgtvt@baclieu.gov.vn  
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ   sgddt@baclieu.gov.vn  
Sở Kế hoạch và Đầu tư   skhdt@baclieu.gov.vn  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   sldtbxh@baclieu.gov.vn  
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   snnptnt@baclieu.gov.vn  
Sở Nội vụ   snv@baclieu.gov.vn  
Sở Tài chính   stc@baclieu.gov.vn  
Sở Tài nguyên và Môi trường   stnmt@baclieu.gov.vn  
Sở Tư pháp   stp@baclieu.gov.vn  
Sở Xây dựng   sxd@baclieu.gov.vn  
Sở Y tế   syt@baclieu.gov.vn  
Thanh tra tỉnh   thanhtratinh@baclieu.gov.vn  
Trung tâm Xúc tiến - Thương mại và Du lịch   ttxt@baclieu.gov.vn  
Ban chuẩn bị dự án KCN   bcbdakcn@baclieu.gov.vn  
Ban Dân vận   bdv@baclieu.gov.vn  
Ban Phòng chống tham nhũng   phongchongthamnhung@baclieu.gov.vn  
Ban Quản lý dự án   bqldatinh@baclieu.gov.vn  
Ban thi đua khen thưởng   btdkt@baclieu.gov.vn  
Ban Tôn giáo - Dân tộc   btgdt@baclieu.gov.vn  
Cục Thống kê   ctk@baclieu.gov.vn  
Báo Bạc Liêu   baobl@baclieu.gov.vn  
Bệnh viện tỉnh   bvdkbl@baclieu.gov.vn  
Công ty phát triển hạ tầng KCN   ctpthtkcn@baclieu.gov.vn  
Đài Phát thanh - Truyền hình   baclieubtv@baclieu.gov.vn  
Công an tỉnh   cat@baclieu.gov.vn  
Kho bạc Nhà nước   khobacbl@baclieu.gov.vn  
Ngân hàng Chính sách xã hội Bạc Liêu   nhcsxhbl@baclieu.gov.vn  
Trường Chính trị   tct@baclieu.gov.vn  
Viện Kiểm sát tỉnh   vkst@baclieu.gov.vn  
Huyện Đông Hải   ubndhdonghai@baclieu.gov.vn  
Huyện Giá Rai   ubndhgr@baclieu.gov.vn  
Huyện Hòa Bình   ubndhhb@baclieu.gov.vn  
Huyện Hồng Dân   ubndhhd@baclieu.gov.vn  
Huyện Phước Long   ubndhpl@baclieu.gov.vn  
Huyện Vĩnh Lợi   ubndhvl@baclieu.gov.vn  
Thị xã Bạc Liêu   txbl@baclieu.gov.vn  
Đảng Ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh   danguykhoibl@baclieu.gov.vn  
Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM   tinhdoan@baclieu.gov.vn  
Hội Liên hiệp Phụ nữ   hoilienhiepphunu@baclieu.gov.vn  
Hội Tin học Bạc Liêu   hoitinhocbl@baclieu.gov.vn  
Phân xã Bạc Liêu   pxbl@baclieu.gov.vn  
Liên kết web
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn