Thăm dò
Thống kê truy cập
Văn bản - Tài liệu
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ (19/06/2020)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội (19/06/2020)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ (19/06/2020)

 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ (14/04/2020)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ (14/04/2020)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Thông tư số 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (14/04/2020)

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ (14/04/2020)

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội (10/04/2020)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội (10/04/2020)

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Thông tư số 15/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ (10/04/2020)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành

Liên kết web
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn