Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Tin hoạt động
Thứ năm, 24/03/2022, 14:01
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cùng tất cả các đồng chí là Đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất.

Tại Hội nghị trực tuyến, đại biểu được nghe lãnh đạo tỉnh /triển khai mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Các đồng chí đảng viên học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, tích cực nghiên cứu Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã triển khai, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

          Nguyễn Bích Tiên

Số lượt xem: 0

Thông báo chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
Icon Image

Thông báo về việc Ông Ninh Xuân Hiền chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước cho ông Trần Văn Thắng, căn nhà số 17 (số mới 21), đường Lê Thiết Hùng, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn