Thăm dò
Thống kê truy cập
Triển khai thực hiện khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới phường 8
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch phê duyệt theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2023 Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng UBND phường 8 và Công ty Cổ phần Kosy tập trung thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm về đất và tài sản trên đất đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Phường 8

Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Icon Image

Thực hiện Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 08/5/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn