Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Triển khai thực hiện khảo sát, kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới phường 8 (23/03/2023)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch phê duyệt theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2023 Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng UBND phường 8 và Công ty Cổ phần Kosy tập trung thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm về đất và tài sản trên đất đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị mới Phường 8

Họp dân triển khai Kế hoạch thực hiện dự án Khu đô thị mới Phường 8 (20/03/2023)
Icon Image

Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng UBND phường 8 và Công ty Cổ phần Kosy  tổ chức họp dân triển khai Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm Khu đô thị mới phường 8 tại Khóm 1 và Khóm Trà Khứa, Phường 8, thành phố Bạc Liêu

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 (23/12/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2022 (22/11/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2022 (21/10/2022)
Icon Image

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2022

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022 (20/09/2022)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Thông báo công khai quyết toán thu, chi tài chính năm 2021 và dự toán thu, chi tài chính năm 2022 của Công đoàn cơ sở TTPTQNĐ (06/09/2022)
Icon Image

Công đoàn cơ sở Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất niêm yết công khai Thông báo quyết toán thu, chi tài chính năm 2021 và dự toán thu, chi tài chính năm 2022 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2022 (22/08/2022)

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 9 năm 2022

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn