Thăm dò
Thống kê truy cập
Tiểu sử lãnh đạo
Tiểu sử lãnh đạo
Màu chữ Cỡ chữ
Tiểu sử lãnh đạo

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
1- Họ và tên: Lê Quang Phục
2- Năm sinh: 30/9/1962; Quê quán: xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; ngày vào Đảng 10/8/2003, ngày chính thức: 10/8/2004.
3- Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy sản; Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
4- Quá trình công tác:
- Từ năm 1981 đến năm 1982: Công tác tại Xí nghiệp Tiểu ngũ kim Sở Công nghiệp tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1982 đến năm 1987: Học Đại học Thủy sản.
- Từ năm 1989 đến năm 1992: Trinh sát cấp bậc Trung úy tại phòng PA25 Công an tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1992 đến năm 1995: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin nghỉ dài hạn.
- Từ tháng 11/1995 đến tháng 01/1997: Công tác tại Sở Tài chính Vật giá tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1997 đến năm 2003: Công tác tại Sở Tài chính Vật giá tỉnh Bạc Liêu.
- Từ năm 2003 đếm năm 2005: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.
PHÓ GIÁM ĐỐC
1- Họ và tên cán bộ: Dương Hoàng Ân.
2- Năm sinh: 12/04/1963; Quê quán: xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; ngày vào Đảng: 07/9/1997, ngày chính thức: 07/9/1998.
3- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
4- Quá trình công tác:
- Từ tháng 9/1991 đến tháng 02/1998: Cán bộ Công ty Phát triển nhà Minh Hải.
- Từ tháng 3/1998 đến tháng 3/2002: Kế toán trưởng Ban QLDA Sở Xây dựng Bạc Liêu.
- Từ tháng 4/2002 đến tháng 9/2006: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Ban QLDA Xây dựng dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu.
- Từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2008: Phó Chánh Văn phòng, Quyền Chánh văn phòng Sở Bưu chính viễn thông Bạc Liêu.
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2008: Quyền Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu.
- Từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010: Quyền Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2013: Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.
PHÓ GIÁM ĐỐC
1- Họ và tên: Phan Thanh Hà.
2- Năm sinh: 1966; Quê quán: Ngã 5, Sóc Trăng; ngày vào Đảng:03/11/1993, ngày chính thức: 03/11/1994.
3- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán; Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.
4- Quá trình công tác:
- Từ tháng 10/1993 đến tháng 5/2006: Phó Chi cục trưởng Chi Cục thuế TXBL.
- Từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2008: Bí thư Đảng bộ Phường 7, TXBL.
- Từ tháng 5/2008 đến tháng 11/2011: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, TPBL.
- Từ tháng 12/2011 đến tháng 6/2013: Chánh Thanh tra TPBL.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn