Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tin liên hệ

      Ban Giám đốc                  

1

Lê Quang Phục

Phó Giám đốc phụ trách

0913.990.749

2

Phan Thanh Hà

Phó Giám đốc

0913.898.090

3

Dương Hoàng Ân

Phó Giám đốc

0907.099.533

Phòng Tổ chức - Hành chính                                                                       3.955.663

1

Nguyễn Minh Dũng

Trưởng phòng

0939.614.225

2

Nguyễn Thị Loan

Phó trưởng phòng

01245.636.663

3

Nguyễn Bích Tiên

 

0919.930.545

4

Phạm Thị Giang

 

0914.678.117

5

Hứa Mỹ Linh

 

0916.252.998

 

Phòng Kế toán - Tài vụ                                                                               3.955.374

1

Nguyễn Thị Kiều Loan

Trưởng phòng

0919.309.915

2

Trần Thị Nguyên

Phó trưởng phòng

0926.281.242

3

Nguyễn Thị Kim Cương

 

0917.947.473

4

Trần Thị Liễu

 

0937.997.782

5

Nguyễn Bạch Huệ

 

0939.919.350

 

Phòng Giao dịch nhà đất                                                                               3.954.815

1

Nguyễn Bắc Hà

Trưởng phòng

0945.445.552

2

Tiêu Thành Nhơn

Phó trưởng phòng

0919.703.900

3

Trương Thị Thùy

 

0939.070.076

4

Quách Văn Dũng

 

0918.782.782

5

Nguyễn Vũ Khanh

 

0913.990.192

6 Lâm Nguyễn Trân   0919.222.781
7

Nguyễn Thị Tí

 

0945.672.665

 

Phòng Quản lý Khu vực Phát triển đô thị                                                    3.956.698

1

Nguyễn Đào Nguyên

Trưởng phòng

0913.176.293

2

Ong Đức Phong

 

0913.990.460

3

Cao Tương Lai

 

0907.301.882

4

Lại Văn Thường

 

0944.586.539

5

Đỗ Văn Lợi

 

0913.342.522

6

Lương Thị Phương

 

0917.090.691

 

Phòng Phát triển quỹ đất                                                                               3.957.663

1

Hoàng Trung Cảnh

Trưởng phòng

0917.755.825

2

Trần Văn Kiều

Phó trưởng phòng

0946.707.779

3

Lê Thị Kim Thanh

 

0945.676.652

4

Huỳnh Kim Út

 

0917.212.324

5

Đặng Thành Triệu

 

0949.751.418

6

Nguyễn Thành Tâm

 

0918.618.569

7

Nguyễn Trúc Linh

 

0916.357.757

8

Hứa Thị Như Nguyệt

 

0917.208.232

9

Nguyễn Hồng Chi

 

0933.424.909

10

Châu Thị Thanh Phượng

 

0918.466.566

11

Quách Ngọc Thảo Linh

 

0946.811.558

12

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

0918.417.172

13

Huỳnh Văn Thắm

 

0918.074.913

14

Trần Thúy An

 

0917.389.828

15

Lê Thị Muội

 

0948.936.735

16

Hoàng Đình Hiệp

 

0949.685.868

17 Trần Thị Kim Cương   0945.717.041

18

Mai Kiều Diễm

 

0984.161.769

19

Nguyễn Minh Tuân

 

0917.751.051

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn