Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông tin đấu giá
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (14/01/2022)
Icon Image

Đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại p7, TPBL

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)
Icon Image

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp sinh thái Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (khu D)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (khu E)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Vĩnh Trạch Đông, TPBL (khu F)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp công viên cây xanh Hiệp Thành, TPBL (khu A)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/01/2021)
Icon Image

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/01/2021)
Icon Image

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Nhà ở kết hợp quảng trường Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (25/01/2021)
Icon Image

Quyền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án Nhà ở kết hợp công viên cây xanh Vĩnh Trạch Đông

Thông báo bán đấu giá tài sản (19/08/2020)

Tài sản trên đất, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất sô 199, đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Bạc Liêu (cơ sở 01 Trung tâm Y tế dự phòng cũ)

Thông báo đấu giá tài sản (20/09/2019)

QSDĐ đối với khu đất quy hoạch xây dựng Khu Trung tâm Thương mại và nhà ở thương mại tại Phường 7, TPBL.

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn