Thăm dò
Thống kê truy cập
Thông báo
Thông báo công khai quyết toán thu, chi tài chính năm 2021 và dự toán thu, chi tài chính năm 2022 của Công đoàn cơ sở TTPTQNĐ (06/09/2022)
Icon Image

Công đoàn cơ sở Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất niêm yết công khai Thông báo quyết toán thu, chi tài chính năm 2021 và dự toán thu, chi tài chính năm 2022 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (14/01/2022)
Icon Image

Đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại p7, TPBL

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)
Icon Image

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp sinh thái Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (khu D)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu dân cư Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu (khu E)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Vĩnh Trạch Đông, TPBL (khu F)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/11/2021)

QSDĐ để thực hiện dự án Khu nhà ở kết hợp công viên cây xanh Hiệp Thành, TPBL (khu A)

Thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (23/06/2021)
Icon Image

Dự án xây dựng trụ sở làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu

Thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (09/06/2021)

Dự án Mở rộng , nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPBL, tỉnh Bạc Liêu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở khu vực thu nhập thấp Lia 1, tại khóm 3 và khóm 4, phường 7, TPBL

Thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (09/06/2021)

Dự án Mở rộng , nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TPBL, tỉnh Bạc Liêu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở khu vực thu nhập thấp Lia 2, tại khóm 9 và khóm 10, phường 1, TPBL

Thông báo niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (03/06/2021)

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Cục quản lý thị trường và Đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Bạc Liêu tại Khóm 1, phường 7, TP Bạc Liêu

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn