Thăm dò
Thống kê truy cập
Tài liệu PBGDPL
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ (14/04/2020)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội (10/04/2020)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ (24/02/2020)

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Thông tư số 15/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ (27/01/2020)

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ liên tịch ban hành

Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội (27/12/2019)

Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án

Nghị quyết số 101/2019/QH14 của Quốc hội (05/12/2019)

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội (05/12/2018)

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ (20/11/2018)

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ (06/11/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ (06/11/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Liên kết web
 
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn