Thăm dò
Thống kê truy cập
Giới thiệu
Giới thiệu
Màu chữ Cỡ chữ
Quá trình hình thành và phát triển Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà trực thuộc Sở Xây dựng.

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trụ sở làm việc:

- Trụ sở chính: số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu (Nhà khách Huyện ủy Phước Long cũ).

 

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn