Thăm dò
Thống kê truy cập
Công tác quản lý quỹ nhà & đất
Thực trạng quản lý đất công (26/07/2021)
Icon Image

Trong những năm qua, công tác quản lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tình hình mới (19/06/2020)
Icon Image

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu không ngừng đổi mới trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.
 

Công tác quản lý quỹ đất (19/06/2020)
Icon Image

Bổ sung các khu đất giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý

Công tác quản lý quỹ nhà và đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất (19/06/2020)
Icon Image

Tình hình quản lý quỹ đất và quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn