Thăm dò
Thống kê truy cập
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức của TTPTQNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc PT: Lê Quang Phục 

2. Phó Giám đốc: Phan Thanh Hà

3. Phó Giám đốc: Dương Hoàng Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

TC - HC

ĐT: 0291. 3955.663

 

 

 

 

 

 

 

 1.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Dũng

 2. P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

KT - TV

ĐT: 0291.3955.374

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Kiều Loan.

 2. P.Trưởng phòng: Trần Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ĐT: 0291.3957.663

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng: Hoàng Trung Cảnh

2. P.Trưởng phòng: Trần Văn Kiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT

ĐT: 0291.3954.815

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:    Nguyễn Bắc Hà

2. P.Trưởng phòng: Tiêu Thành Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐT: 0291.3956.698

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Đào Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn