Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai thực hiện Thông tư số 1/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Tài liệu PBGDPL
Thứ ba, 08/03/2022, 17:21
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai thực hiện Thông tư số 1/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Ngày 16/01/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 1/2022/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

Theo quy định mới, trường hợp hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội mà không báo cáo thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bên cạnh việc không được phê duyệt điều lệ hội đã được đại hội thông qua còn phải có văn bản gửi các cơ quan liên quan thông báo về việc hội chưa tổ chức đại hội đúng trình tự, thủ tục và yêu cầu hội thực hiện việc tổ chức lại đại hội đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng bổ sung hướng dẫn cách tính thời hạn tổ chức đại hội của hội. Cụ thể, đối với đại hội theo nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ đại hội của hội thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 45/2010/NĐ-CP. Trường hợp hội kéo dài nhiệm kỳ đại hội thì thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo được tính kể từ ngày hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, nếu hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc đổi tên thì được tính thời hạn tổ chức đại hội tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại hội bất thường. Trường hợp hội tổ chức đại hội bất thường để thông qua việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội thì hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội được tính thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ tiếp theo kể từ ngày hội tổ chức đại hội thành lập mới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 03/3/2022.

Xem chi tiết Thông tư 1/2022/TT-BNV tại đây

Số lượt xem: 49

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn