Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thực trạng quản lý đất công

Công tác quản lý quỹ nhà & đất
Thứ hai, 26/07/2021, 10:08
Màu chữ Cỡ chữ
Thực trạng quản lý đất công

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất là đơn vị chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ cho công tác tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong những năm qua, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh đã tiếp nhận hơn 1400 nền (quỹ đất 20%) từ các dự án khác nhau để bố trí tái định cư và cấp đất cho cán bộ, công chức theo quy định; tiếp nhận hơn 50 khu đất ngoài dự án với tổng diện tích trên 1.000 ha. Đồng thời, tổ chức đấu giá thành nhiều khu đất có giá trị lớn tạo thêm nguồn thu nộp vào ngân sách của tỉnh.

          Từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành, đặc biệt là Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất theo Quy hoạch, Kế hoạch đã được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và kịp thời chấn chỉnh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai. Từ đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Việc sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Vẫn còn tình trạng lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất công ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói chung và quy hoạch khai thác tạo quỹ đất sạch nói riêng còn mang nặng tính hành chính, chủ quan, chưa chú trọng công tác lấy ý kiến góp ý xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dẫn đến nhiều trường hợp quỹ đất sạch không phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm, còn xảy ra tình trạng tranh chấp gây khó khăn trong công tác khai thác, tạo quỹ đất sạch cho tỉnh. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành còn chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa kịp thời; chưa kiên quyết trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý đất đai; tăng cường công tác lập, công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các khu vực dự án phải thu hồi theo quy hoạch; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành chức năng đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai tránh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết yêu cầu, khiếu nại của người dân; thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất theo đúng pháp luật.

Lê Quang Phục

Số lượt xem: 139

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn