Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông tin đấu giá|Thông báo
Thứ sáu, 14/01/2022, 14:28
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Bên có tài sản đấu giá:

- Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.

- Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

2.1. Vị trí khu đất: Thửa đất số 48, tờ bản đồ số 33, Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2.2. Mục đích sử dụng đất: Xây dựng khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ tại Phường 7, thành phố Bạc Liêu.

2.3. Tổng diện tích khu đất: 25.799,31 m2; trong đó:

2.4. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

2.5. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Thông báo chi tiết

Số lượt xem: 1142

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn