Thăm dò
Thống kê truy cập

null Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

Quy hoạch - Kế hoạch
Thứ sáu, 19/06/2020, 14:10
Màu chữ Cỡ chữ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bạc Liêu

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CP về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh là 246.872 ha. Trong đó có 83.000 ha đất trồng lúa, chiếm 38,03% diện tích đất nông nghiệp; 19.439 ha đất trồng cây lâu năm, chiếm 8,91%; 5.000 ha đất rừng phòng hộ, chiếm 2,29%; 105.000 ha đất nuôi trồng thủy sản, chiếm 48,11%.

Đối với đất phi nông nghiệp, đến năm 2020 có 28.600 ha, chiếm 11,58% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, trong đó, tỷ lệ đất phát triển hạ tầng chiếm nhiều nhất trong đất phi nông nghiệp với 42,29%, tương đương 12.094 ha. Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020 sẽ chuyển 7.264 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh. Cụ thể đến năm 2015, đất nông nghiệp là 222.037 ha, giảm 3.441 ha; đất phi nông nghiệp là 24.835 ha, mở rộng thêm 3.441 ha; đất đô thị là 46.535 ha, tăng 24.912 ha; đất khu du lịch là 867 ha, tăng 621 ha (đều so với năm 2010).

Để triển khai thực hiện Quy hoạch có hiệu quả, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật.

 

Số lượt xem: 1719

Theo TT – www.baclieu.gov.vn

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn