Thăm dò
Thống kê truy cập

null Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tình hình mới

Công tác quản lý quỹ nhà & đất
Thứ sáu, 19/06/2020, 13:32
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tình hình mới

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu không ngừng đổi mới trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.
 

Tập thể Ban Giám đốc làm việc khoa học, có kế hoạch cụ thể theo lộ trình, công việc được sắp xếp hợp lý, chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng. Khi xây dựng kế hoạch công tác có sự nghiên cứu, đánh giá đúng đặc điểm tình hình, yêu cầu nội dung công việc, có trọng tâm, trọng điểm, cân nhắc, xem xét kỹ các điều kiện, khả năng về nhân lực, vật lực, đảm bảo tính khả thi cao. Ngoài ra, Ban Giám đốc luôn phát huy dân chủ, tôn trọng tập thể, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, sáng kiến của tập thể, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, viên chức trong đơn vị và những yêu cầu chính đáng của nhân dân bằng những biện pháp, cách làm sát hợp. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc luôn sâu sát công việc, có kiểm tra chặt chẽ, giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng công việc.

Từ những đổi mới trong quản lý và điều hành nêu trên, Trung tâm đã thực hiện tốt các công tác trọng tâm như: Quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; quản lý và khai thác tốt quỹ đất công trên địa bàn tỉnh; công tác đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng luôn thực hiện kịp tiến độ đề ra, tạo được uy tín với nhà đầu tư, tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư cũng như thu hút đầu tư, quá trình thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Trung tâm cần tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như:

Một là, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức để đáp ứng kịp thời công việc được giao; nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu để nắm vững các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; báo cáo những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tham mưu cho cấp có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời.

Ba là, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư các dự án lớn tại tỉnh Bạc Liêu nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bốn là, tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với người có đất bị thu hồi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân nhằm giải quyết tốt các vướng mắc, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài. Xây dựng quỹ nhà, quỹ đất tái định cư đảm bảo đủ nhu cầu giải phóng mặt bằng, tạo niềm tin cho người dân có đất bị thu hồi.

Năm là, rà soát lại quỹ đất chưa sử dụng, đất hoang hóa, đất công bị lấn chiếm để xử lý kịp thời, tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư, đây là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh

Số lượt xem: 138

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn