Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020

Hoạt động của Trung tâm
Thứ sáu, 08/01/2021, 11:38
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020

Thực hiện Công văn số 1150/HC-BDAGT ngày 31/12/2020 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông về báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, 

Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, như sau: 

Báo cáo chi tiết

Số lượt xem: 107

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn