Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Công tác xây dựng Đảng
Thứ ba, 28/02/2017, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”. Các đồng chí đảng viên học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, tích cực nghiên cứu các Nghị quyết, Kết luận mà đồng chí Lê Quang Phục trình bày, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên với tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nguyễn Bích Tiên

Số lượt xem: 336

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn