Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Công tác xây dựng Đảng
Thứ sáu, 15/03/2019, 16:03
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

 

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm triển khai những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá và nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Các đồng chí đảng viên học tập, quán triệt với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, tích cực nghiên cứu Nghị quyết, Quy định, Kết luận mà đồng chí Lê Quang Phục trình bày, góp phần cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Quang Phục, Bí thư Đảng ủy Trung tâm nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên với tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực nghiên cứu, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra, đặc biệt là nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nguyễn Bích Tiên

 

Số lượt xem: 360

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn