Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cơ cấu tổ chức của TTPTQNĐ

Cơ cấu tổ chức
Thứ sáu, 19/06/2020, 11:15
Màu chữ Cỡ chữ
Cơ cấu tổ chức của TTPTQNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc PT: Lê Quang Phục 

2. Phó Giám đốc: Phan Thanh Hà

3. Phó Giám đốc: Dương Hoàng Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

TC - HC

ĐT: 0291. 3955.663

 

 

 

 

 

 

 

 1.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Dũng

 2. P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

KT - TV

ĐT: 0291.3955.374

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Kiều Loan.

 2. P.Trưởng phòng: Trần Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ĐT: 0291.3957.663

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng: Hoàng Trung Cảnh

2. P.Trưởng phòng: Trần Văn Kiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT

ĐT: 0291.3954.815

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:    Nguyễn Bắc Hà

2. P.Trưởng phòng: Tiêu Thành Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐT: 0291.3956.698

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Nguyễn Đào Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 1210

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn