Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác quản lý quỹ nhà và đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Công tác quản lý quỹ nhà & đất
Thứ sáu, 19/06/2020, 13:22
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác quản lý quỹ nhà và đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Tình hình quản lý quỹ đất và quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước
 

I. Tình hình quản lý quỹ đất

1. Đất dự án Khu dân cư Phường 2, thành phố Bạc Liêu.

- Số lượng nền tiếp nhận: 515 nền, diện tích: 44.197,78 m2.

- Số lượng nền bàn giao: 478 nền, diện tích: 39.190,90 m2.

 Trong đó:

+ Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức: 168 nền, diện tích: 15.166,10 m2.

+ Giao đất cho UBND thành phố Bạc Liêu để bố trí tái định cư: 310 nền, diện tích: 24.024,80 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 5.006,88 m2.

2. Đất dự án Khu dân cư Phường 5, thành phố Bạc Liêu

- Số lượng nền tiếp nhận: 395 nền, diện tích: 47.932,01 m2.

- Số lượng nền bàn giao: 351 nền, diện tích 42.378,04 m2.

Trong đó:

+ Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức: 289 nền, diện tích: 34.698,94 m2.

+ Giao đất cho UBND thành phố Bạc Liêu để bố trí tái định cư: 62 nền, diện tích: 7.679,10 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 5.554,06 m2.

3. Đất dự án Khu dân cư giáp Khu tái định cư Bến xe – Bộ đội biên phòng, phường 7, thành phố Bạc Liêu (dự án Khu dân cư Tràng An).

- Số lượng nền tiếp nhận: 499 nền, diện tích: 45.614,04 m2.

- Số lượng nền bàn giao: 334 nền, diện tích 29.228,60 m2.

Trong đó:

+ Giao đất cho cán bộ, công chức, viên chức: 137 nền, diện tích: 12.506,05 m2.

+ Giao đất cho UBND thành phố Bạc Liêu để bố trí tái định cư: 197 nền, diện tích: 16.722,5 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 16.385,44 m2.

4. Đất dự án Khu đô thị mới Hoàng Phát, phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Diện tích tiếp nhận 50.085,0 m2.

Trong đó:

+ Diện tích để xây dựng trường Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu: 21.073,58 m2.

+ Diện tích để xây dựng nhà ở sinh viên: 18.153,0 m2.

- Diện tích đất còn lại Trung tâm quản lý: 10.858,42 m2.

5. Các lô đất công đang quản lý

* Đất giáp ranh Nhà máy đèn tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Số lượng nền tiếp nhận: 10 nền, diện tích: 1.056,28 m2.

- Số lượng nền đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, bố trí tái định cư: 06 nền, diện tích: 645,85 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 04 nền, diện tích: 410.43 m2.

* Đất Khu địa ốc

- Số lượng nền tiếp nhận: 05 nền, diện tích: 434,80 m2.

- Số lượng nền đã bàn giao: 03 nền, diện tích: 276,0 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 158,80 m2.

* Đất Khu Bộ đội biên phòng, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

- Số lượng nền tiếp nhận: 08 nền, diện tích: 800,0 m2.

- Số lượng nền đã bàn giao: 02 nền, diện tích: 200,0 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 600,0 m2.

* Các lô đất đã hoán đổi cho các hộ gia đình trung tâm đang quản lý

- Dự án Bắc Trần Huỳnh: 27 nền, diện tích: 3.005,9 m2.

- Đất nhà máy phát điện: 01 nền, diện tích: 92,6 m2.

- Nhà máy xay xát phường 8 (cũ): 03 nền, diện tích: 688,0 m2.

* Khu đất Sở Giáo dục và Đào tạo (cũ), phường 1, thành phố Bạc Liêu

- Diện tích tiếp nhận: 14.837,77 m2.

- Diện tích đã bàn giao: 5.013,23 m2.

- Diện tích còn lại: 9.824,54 m2.

* Đất Công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Cà Mau tại phường 8, thành phố Bạc Liêu

Diện tích: 5.055,20 m2.

* Đất Dự án xây dựng trục đường chính khu tái định cư Khu Công nghiệp Trà Kha

- Diện tích tiếp nhận: 13.823,75 m2.

- Diện tích bàn giao để xây dựng chợ Phường 8 là: 804,98 m2.

- Diện tích còn lại Trung tâm quản lý: 13.018,77 m2.

* Đất thu hồi của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau tại Phường 8, thành phố Bạc Liêu

Diện tích: 11.244,50 m2.

* Đất quy hoạch Chợ Phường 7 trong dự án Khu dân cư Tràng An

Diện tích: 6.756,0 m2.

* Đất xây dựng Chợ tạm Trần Huỳnh thành phố Bạc Liêu

Diện tích: 6.838,9 m2.

* Khu đất giáp ranh Công ty Xuất nhập khẩu Vĩnh Lợi

Diện tích: 2.133,0 m2.

* Đất Công ty TNHH một thành viên quản lý sửa chữa đường 719 tại thị xã Giá Rai

Diện tích: 14.600,0 m2.

* Đất phòng kinh tế thành phố Bạc Liêu

Diện tích: 928,0 m2.

II. Tình hình Quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước:

Tổng số căn nhà đang quản lý: 381 căn.

Trong đó:

1. Các trường hợp đã ký hợp đồng thuê ổn định: 254 căn.

2. Các trường hợp tự chuyển nhượng hợp đồng thuê: 27 căn.

3. Các trường hợp hưởng 2 chế độ (nhà và đất): 22 căn.

4. Các trường hợp khác: 02 căn.

5. Các trường hợp chưa bố trí người sử dụng: 54 căn.

- Nhà ở xã hội: 37 căn.

- Nhà ở cũ: 17 căn nhà thiếc.

6. Các trường hợp đề xuất thanh lý phần kiến trúc: 16 căn.

7. Bố trí cho cơ quan làm trụ sở và tạm mượn: 06 căn (nhà ở xã hội).

Số lượt xem: 135

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn