Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác quản lý quỹ đất

Công tác quản lý quỹ nhà & đất
Thứ sáu, 19/06/2020, 13:31
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác quản lý quỹ đất

Bổ sung các khu đất giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý
 

1. Đất thu hồi quyền sử dụng đất trước thời hạn của DNTN Kim Thu thuê, tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thu hồi quyền sử dụng đất trước thời hạn đối với DNTN Kim Thu tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Diện tích: 834,0 m2.

Trung tâm đang tiến hành thực hiện công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với DNTN Kim Thu.

2. Đất thu hồi của hộ Mã Xuân Phượng tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Công văn số 522/UBND-NĐ ngày 23/4/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất đối với hộ bà Mã Xuân Phượng.

Diện tích: 300,0 m2.

Các Sở, ngành đơn vị có liên quan chưa triển khai Công văn của UBND tỉnh và chưa bàn giao đất ngoài thực địa cho Trung tâm quản lý.

3. Đất thu hồi quyền thuê đất của Công ty TNHH một thành viên thương mại thời trang Dệt may Việt Nam tại phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 về việc thu hồi quyền thuê đất đối với Công ty TNHH một thành viên thương mại Thời trang Dệt may Việt Nam tại phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Diện tích: 861,10 m2 (phần đất nằm trong lộ giới quy hoạch đường).

4. Đất Khu thủy lợi cũ, phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thu hồi quyền sử dụng đất đối với hộ ông Trần Hoàng Phong và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý.

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thu hồi quyền sử dụng đất đối với hộ ông Trương Hoàng Tuấn và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý.

Tổng diện tích: 314,0 m2.

5. Đất Trường Mầm non Hoa Sen (cũ), phường 7, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Công văn số 2241/UBND-KT ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Điện lực Bạc Liêu tạm mượn Trường Mầm non Hoa Sen (cũ) để bố trí làm trụ sở làm việc tạm cho Điện lực thành phố Bạc Liêu. Khi hết thời gian cho mượn giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý cơ sở, nhà đất nêu trên theo đúng quy định.

Diện tích: 5.942,90 m2.

Khu đất này hiện Công ty Điện lực Bạc Liêu đang sử dụng và chưa bàn giao cho Trung tâm quản lý.

6. Đất thu hồi của Chi cục Thú y, Phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc điều chỉnh một phần Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 06/5/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Diện tích: 1.938,78 m2.

Diện tích khu đất theo đo đạc thực tế không phù hợp với quyết định giao đất. Do đó các Sở, ngành, đơn vị có liên quan đang xin điều chỉnh quyết định và chưa bàn giao đất ngoài thực địa cho Trung tâm quản lý.

7. Đất do UBND thành phố Bạc Liêu thu hồi của hộ ông Hứa Châu tại phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Công văn số 3077/UBND-KT ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc giao 268,0 m2 cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý tại phường 8, thành phố Bạc Liêu.

Diện tích: 268,0 m2.

Các Sở, ngành đơn vị có liên quan chưa triển khai Công văn của UBND tỉnh và chưa bàn giao đất ngoài thực địa cho Trung tâm quản lý.

8. Khu đất giáp ranh DNTN Thùy Dung tại khóm Nhà Mát, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Căn cứ Công văn số 2809/UBND-KT ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc xử lý khu đất mà DNTN Thùy Dung xin thuê để mở rộng sản xuất, kinh doanh tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

Diện tích: 2.500 m2.

9. Đất thu hồi (Kho cơ khí) do Ban quản lý Bến xe tàu quản lý tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thu hồi 345,10 m2 đất (Kho cơ khí) do Ban quản lý bến xe tàu Bạc Liêu quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Diện tích: 345,10 m2.

10. Đất thu hồi của Công an huyện Đông Hải tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh về việc thu hồi 462.938,30 m2 đất đối với Công an huyện Đông Hải và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý.

Diện tích: 462.938,30 m2.

11. Đất thu hồi quyền thuê đất trước thời hạn của Công ty TNHH MTV Hoàng Hưng trả lại tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thu hồi 129.664,1 m2 đất thuê trước thời hạn đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Hưng và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh.

Diện tích: 129.664,10 m2.

Các Sở, ngành đơn vị có liên quan chưa liên quan chưa triển khai Quyết định của UBND tỉnh và chưa bàn giao đất ngoài thực địa cho Trung tâm quản lý.

Số lượt xem: 171

Liên kết web
Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn