Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Công tác xây dựng Đảng
Thứ sáu, 11/11/2022, 10:07
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, những năm qua Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng của đội ngũ Đảng viên, viên chức, người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong những năm qua, Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất đã phối hợp thực hiện tốt, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng tại đơn vị; bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thông qua nhiều hình thức phù hợp. Thời gian qua, Đảng ủy Trung tâm đã tổ chức 30 buổi Hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện các Văn bản, Nghị quyết của Đảng và các Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong đó có 04 cuộc Hội nghị trực tuyến) với hơn 500 lượt đảng viên, viên chức, đoàn viên thanh niên tại đơn vị tham dự. Qua đó, nâng cao nhận thức của Đảng viên, quần chúng tại đơn vị, tạo sự đồng thuận cao với đường lối, chủ trương của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đảng bộ đã củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức, thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Thường xuyên định hướng công tác tuyên truyền; xây dựng, ban hành Kế hoạch, nội dung sinh hoạt của Chi bộ, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ trực thuộc nói riêng và của Đảng bộ Trung tâm nói chung.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; tập trung kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời nắm bắt tình hình và định hướng dư luận xã hội, tư tưởng đảng viên, quần chúng; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hứa Mỹ Linh

Số lượt xem: 152

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn