Thăm dò
Thống kê truy cập

null Các giải pháp cơ bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng
Thứ sáu, 19/06/2020, 13:36
Màu chữ Cỡ chữ
Các giải pháp cơ bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh.
 

Trong những năm qua, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn tồn tại nhiều bất cập và hạn chế. Hầu hết các dự án chậm tiến độ là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào các yếu tố khách quan như: chi phí, nguồn lực, quỹ đất tái định cư…Chính vì lý do đó, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung hơn nữa trong việc xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nhà đầu tư.

Là đơn vị chuyên môn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất vẫn không ngừng đổi mới phương pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong những năm tới, theo tôi cần triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp cơ bản sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đối với việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư, thể hiện ở sự thống nhất trong Đảng ủy, cấp ủy chi bộ về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án. Quán triệt đến các ngành, đoàn thể về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn để tạo nên sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

          Hai là, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để xác định thời gian khởi công xây dựng dự án, đối chiếu trình tự thủ tục, thời gian theo quy định pháp luật về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư. Từ đó, khi có chủ trương của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, vị trí đầu tư là cho tiến hành ngay các công việc như: Đo đạc hồ sơ địa chính, kiểm đếm, thu thập các thông tin về đất đai liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (khối lượng công việc thực hiện 40%), khi có đầy đủ cơ sở pháp lý thì triển khai công khai với người dân thực hiện các bước tiếp theo (giai đoạn này khối lượng công việc khoảng 60%).

          Ba là, triển khai thực hiện tốt công tác lấy ý kiến nhân dân, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân, từ đó đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác theo Điều 25 của Nghị định 47 Chính phủ để người dân có đủ điều kiện để di dời về nơi ở mới ổn định cuộc sống.

          Bốn là, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh với UBND thành phố Bạc Liêu và các ngành chức năng có liên quan chủ động tham mưu đề xuất với UBND tỉnh kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đúng cam kết với nhà đầu tư.

          Năm là, giai đoạn kết thúc dự án là giai đoạn khó khăn và phức tạp, nên chủ động mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho người dân theo quy định pháp luật để người dân đồng thuận chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước để tránh khiếu kiện không đúng pháp luật.

          Với mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo được nhiều chuyển biến đáng kể trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất vẫn luôn từng bước phấn đấu hoàn thành tốt những mục tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao.  

                                                                                  Lê Quang Phục

Số lượt xem: 4620

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn