Thăm dò
Thống kê truy cập

null 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Tài liệu tuyên truyền
Chủ nhật, 05/03/2023, 13:37
Màu chữ Cỡ chữ
80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023)

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất triển khai "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943 - Nền tảng lý luận và động lực phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

Đề cương chi tiết

Số lượt xem: 817

Liên kết web

Dịch vụ công Quốc gia
Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Một cửa điện tử
 
© TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ NHÀ VÀ ĐẤT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Quang Phục - Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ: Số 183, đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.955.662 - 02913.955.663 Email: ttptqnd@baclieu.gov.vn