SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
5
2
0
3
VBPL chuyên ngành Chủ Nhật, 24/03/2019, 03:39
Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (05/12)
Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (05/12)
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (22/10)
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (22/10)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (16/07)
Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (26/12)
Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ  (17/11)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Quyết định 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu  (06/11)
Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông  (30/10)
Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu  (26/09)
Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem theo ngày Xem theo ngày