SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
6
1
4
Tài liệu PBGDPL Thứ Ba, 23/07/2019, 20:10
Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội  (05/12)
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (20/11)
Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (06/11)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động
Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (06/11)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ  (19/06)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội  (18/06)
Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết số 63/2018/QH14 của Quốc hội  (18/06)
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết số 59/2018/QHH14 của Quốc hội  (18/06)
Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Quyết định 672/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bạc Liêu  (04/05)
Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  (04/05)
Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem theo ngày Xem theo ngày