SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
8
5
2
0
2
Công tác quản lý quỹ nhà và đất Chủ Nhật, 24/03/2019, 03:35
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tình hình mới  (21/12)
Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu không ngừng đổi mới trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.
Công tác quản lý quỹ đất  (16/07)
Bổ sung các khu đất giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý
Công tác quản lý quỹ nhà và đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất  (16/01)
Tình hình quản lý quỹ đất và quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước
Xem theo ngày Xem theo ngày