SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
3
7
1
2
6
5
Công tác quản lý quỹ nhà và đất Thứ Năm, 17/01/2019, 22:01
Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị trong tình hình mới  (21/12)
Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu không ngừng đổi mới trong quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị.
Các giải pháp cơ bản đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng  (20/11)
Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để tạo quỹ đất sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh.
Công tác quản lý quỹ đất  (16/07)
Bổ sung các khu đất giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý
Công tác quản lý quỹ nhà và đất của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất  (16/01)
Tình hình quản lý quỹ đất và quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước
Xem theo ngày Xem theo ngày