SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
7
8
9
4
8
Tin thời sự Bạc Liêu Thứ Hai, 24/02/2014, 08:10

Quán triệt Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT

Ngày 19/2, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI cho các cán bộ, chuyên viên các phòng, ban của Sở và cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp trong tỉnh.

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.                                                                                                                  Ảnh: www.baclieu.gov.vn

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó tập trung vào các chuyên đề: Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời những nội dung, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp trong tỉnh nắm vững, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới được nêu trong các Nghị quyết vào thực tế đổi mới giáo dục của tỉnh như: quan điểm chỉ đạo“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội”; “Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; Chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết cũng khẳng định phải chuyển mạnh quá trình giáo dục từ “nặng” về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục “trọng” về hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất của người học với một số nhiệm vụ, giải pháp như: xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. Coi đó là cam kết bảo đảmchất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục và đào tạo; là căn cứ giám sát, đánh giáchất lượng giáo dục, đào tạo; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Theo V.T

 


Số lượt người xem: 5456 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày