SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
6
3
5
 

 TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
1- Họ và tên: Lê Quang Phục
2- Năm sinh: 30/9/1962; Quê quán: xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; ngày vào Đảng 10/8/2003, ngày chính thức: 10/8/2004.
3- Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy sản; Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
4- Quá trình công tác:
- Từ năm 1981 đến năm 1982: Công tác tại Xí nghiệp Tiểu ngũ kim Sở Công nghiệp tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1982 đến năm 1987: Học Đại học Thủy sản.
- Từ năm 1989 đến năm 1992: Trinh sát cấp bậc Trung úy tại phòng PA25 Công an tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1992 đến năm 1995: Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, xin nghỉ dài hạn.
- Từ tháng 11/1995 đến tháng 01/1997: Công tác tại Sở Tài chính Vật giá tỉnh Minh Hải.
- Từ năm 1997 đến năm 2003: Công tác tại Sở Tài chính Vật giá tỉnh Bạc Liêu.
- Từ năm 2003 đếm năm 2005: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.
PHÓ GIÁM ĐỐC
1- Họ và tên cán bộ: Dương Hoàng Ân.
2- Năm sinh: 12/04/1963; Quê quán: xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; ngày vào Đảng: 07/9/1997, ngày chính thức: 07/9/1998.
3- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
4- Quá trình công tác:
- Từ tháng 9/1991 đến tháng 02/1998: Cán bộ Công ty Phát triển nhà Minh Hải.
- Từ tháng 3/1998 đến tháng 3/2002: Kế toán trưởng Ban QLDA Sở Xây dựng Bạc Liêu.
- Từ tháng 4/2002 đến tháng 9/2006: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Ban QLDA Xây dựng dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu.
- Từ tháng 10/2006 đến tháng 3/2008: Phó Chánh Văn phòng, Quyền Chánh văn phòng Sở Bưu chính viễn thông Bạc Liêu.
- Từ tháng 4/2008 đến tháng 8/2008: Quyền Chánh Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu.
- Từ tháng 9/2008 đến tháng 10/2009: Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010: Quyền Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 01/2011 đến tháng 6/2013: Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.
PHÓ GIÁM ĐỐC
1- Họ và tên: Phan Thanh Hà.
2- Năm sinh: 1966; Quê quán: Ngã 5, Sóc Trăng; ngày vào Đảng:03/11/1993, ngày chính thức: 03/11/1994.
3- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán; Lý luận chính trị: Cử nhân chính trị.
4- Quá trình công tác:
- Từ tháng 10/1993 đến tháng 5/2006: Phó Chi cục trưởng Chi Cục thuế TXBL.
- Từ tháng 5/2006 đến tháng 5/2008: Bí thư Đảng bộ Phường 7, TXBL.
- Từ tháng 5/2008 đến tháng 11/2011: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, TPBL.
- Từ tháng 12/2011 đến tháng 6/2013: Chánh Thanh tra TPBL.
- Từ tháng 7/2013 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu.