SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
7
8
9
9
1
 

               Để kịp thời tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất cung cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị như sau:

1. Ông Đào Ngọc Tháo, Giám đốc Trung tâm:
- Số điện thoại bàn: 07813.500.214
- Điện thoại di động: 0913.892.173
2. Ông Lê Quang Phục, Phó Giám đốc Trung tâm:
- Số điện thoại bàn: 07813.955.662
- Điện thoại di động: 0913.990.749
Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất thông báo đến các cơ quan, đơn vị để tiện cho việc cung cấp thông tin./.