SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
1
3
6
1
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phó Giám đốc PT: Lê Quang Phục 

2. Phó Giám đốc: Phan Thanh Hà

3. Phó Giám đốc: Dương Hoàng Ân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

TC - HC

ĐT: 0291. 3955.663

 

 

 

 

 

 

 

 1.Trưởng phòng: Nguyễn Minh Dũng

 2. P.Trưởng phòng: Nguyễn Thị Loan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

KT - TV

ĐT: 0291.3955.374

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Kiều Loan.

 2. P.Trưởng phòng: Trần Thị Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

ĐT: 0291.3957.663

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng: Hoàng Trung Cảnh

2. P.Trưởng phòng: Trần Văn Kiều

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG

GIAO DỊCH NHÀ ĐẤT

ĐT: 0291.3954.815

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trưởng phòng:    Nguyễn Bắc Hà

2. P.Trưởng phòng: Tiêu Thành Nhơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ĐT: 0291.3956.698

 

 

 

 

 

 

 

1.Trưởng phòng: Nguyễn Đào Nguyên

2. P. Trưởng phòng: Phan Thái Bình